Schooltuintje

Op school hebben we een schooltuintje. Alle kinderen van onze school genieten van dit schooltuintje. Ze zien het groeien en bloeien.  Ze bewerken de grond, zaaien en planten en met de oogst gaan ze vaak aan de slag om soep te koken, te proeven, te wegen, te meten,...

Milieuzorg op school

De school wil zich inzetten om eerbied en zorg voor het milieu bij kinderen te bevorderen. We leren de kinderen niet alleen de natuur bestuderen, we leren ze ook de natuur ervaren als het milieu waarin ze kunnen leven, leren en openbloeien,... .    
Met de fiets naar school gaan is goed voor een dagelijkse portie gezond bewegen en draagt bij tot een milieuvriendelijk verkeer. Toch is met de fiets deelnemen aan het verkeer geen evidentie. Daarom willen we extra aandacht besteden aan ons gedrag in het verkeer.   We nemen deel aan sensibiliseringsacties zoals de strapdag, Sam de verkeersslang om te voet of met de fiets naar school komen te promoten. Het dragen van een fluojasje stimuleren we heel hard “ we zijn graag gezien”, elke dag fluo.        

Veilig in het verkeer

Soms stellen we in een schooljaar een specifiek thema in de kijker. De sterkste elementen uit voorgaande projecten nemen we mee in het huidige schooljaar. Project: bouwen-techniek. De kinderen konden de bouw van onze school op de voet volgen. Het is evident dat bouwen/techniek als thema uitgewerkt werd. Elke klas of leerjaar bekeek techniek vanuit een andere invalshoek. Bouwen, bewegen, transport, spiegelen, open en toe, ….   Project: Op en top gezond We willen een gezonde levensstijl stimuleren. Het thema werd doorgetrokken in het schoolfeest gezond gezind.  Project: Pesten, daar doen wij niet aan mee: Musical kinderen van de Rozenstraat.   Project: huis vol PIT (plezier in techniek):
Binnen het jaarthema ”op en top gezond” willen we een gezonde levensstijl stimuleren. Deze gedachte trekken we nog steeds door in ons dagelijkse schoolleven.
Pesten, daar doen wij niet aan mee! We werkten de musical “de kinderen van de Rozenstraat” uit. Het centrale thema van deze musical is pesten. Pesten, daar doen wij niet aan mee. De speelplaats werd toen door de leerlingen (via de leerlingenraad) gedoopt tot het “altijd fijn plein”. Daarmee maakten de leerlingen duidelijk dat ze hun best willen doen om op een positieve, aangename manier met elkaar om te gaan. Momenteel hebben we de vlindertegel en het altijd-fijn-plein bord nog niet terug ingevoerd. Dit zal in de toekomst gebeuren via een project, waaruit de waarde van de tegel en de naam van de speelplaats blijkt en door iedereen erkend wordt.
Het huis vol PIT (plezier in techniek) Gedurende het hele schooljaar stond techniek in de kijker. Als apotheose bouwden we onze turnzaal om in het huis vol PIT. De kinderen richtten het huis in met allerlei proefjes waar techniek aan te pas kwam. Ze nodigden de ouders en sympathisanten uit naar hun huis vol PIT om zo samen techniek te beleven. 
fotoalbum planning opendeurmoment nieuwsbrief

TABORSCHOOL LOTENHULLE

HULLAERTSTRAAT 2

9880 LOTENHULLE  051/68 94 87

schoollotenhulle@taborscholen.be   

We gebruiken de axenroos om de kinderen te begeleiden bij het ontwikkelen van hun sociale en communicatieve vaardigheden. Kinderen leren snel de eigenschappen van de dieren en herkennen zichzelf en anderen er in. Ze krijgen een betere kijk op het eigen functioneren en op het functioneren van anderen. We hopen dat de leerlingen groeien in het verbindend spreken met elkaar zodat ze met elkaar kunnen omgaan in uiteenlopende situaties. Het schoolteam zet in op een herstelgerichte aanpak. (zie schoolbrochure)
We hechten binnen onze schoolwerking veel belang aan het welzijn van onze leerlingen. We willen dat ze zich goed voelen. We hopen dat de leerlingen zich een fitte, gezonde levensstijl eigen maken in het verdere leven.

samen leren

Zich goed voelen als basis van het leren

We promoten elke klas een dagelijkse run.
Projecten
Enkele zaken uit onze schoolbrochure uitgelicht...
home contact onze school samen school maken aanmelding