Kennismaking
home contact Kennismaking Aanmelding nuttige info fotoalbum kalender opendeurmoment nieuwsbrief projecten

TABORSCHOOL LOTENHULLE

HULLAERTSTRAAT 2

9880 LOTENHULLE  051/68 94 87

schoollotenhulle@taborscholen.be   

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (ouders, personeel, lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Ze wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. Voor de periode 2016 – 2020 werd een overkoepelende schoolraad opgericht binnen de Taborscholengemeenschap. In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen uit door de twee voornoemde geledingen. Volgende personen participeren in de schoolraad voor onze school:  Voor de oudergeleding: Charlotte Dewaegenaere            (mama van Hendrika en Heleen Naert)(voorzitter schoolraad)  Xavier Foulon (papa van Thales en Océane Foulon)  Voor de personeelsgeleding: Koen De Dobbelaere Katrien Verniest  Voor de lokale gemeenschap: mogelijke kandidaten dienen nog gecoöpteerd te worden.
SCHOOLRAAD
verslagen: