Bouwproject

BE97 737 414113049
Elke steun blijft welkom.
SAMEN BOUWEN WE AAN DE TOEKOMST
SAMEN BOUWEN WE AAN DE TOEKOMST
BE97 737 414113049
Elke steun blijft welkom.
Meer weten over de huidige en toekomstige bouwwerken op onze school? Onderstaand lees je er meer over.    Daarbij ook een korte historiek van de bouwwerken van de voorbije jaren. In het voorjaar van 2020 starten we de laatste fase van de bouwwerken op de kleuterschool. We gaan de schuur verbouwen zodat deze nog meer functioneel kan ingezet worden van op de kleuterspeelplaats. We willen de kleuterspeelplaats ook verder uitbouwen met verschillende toffe hoekjes zodat onze kleuters zich in de pauzes ten volle kunnen uitleven. We hopen dat onze site tegen eind 2020 volledig zal afgewerkt zijn. Hieronder vind je de historiek van de bouwprojecten van de voorbije jaren.  In een eerste fase werd tussen 2007 en 2008 het sanitair voor de leerlingen van de  lagere school volledig vernieuwd.  Eind 2009 startte de bouw van de nieuwe school. Deze telt 6 kleuterklassen en een  slaapklasje op de benedenverdieping evenals een polyvalente zaal voor de kleuters.  Op de bovenverdieping zijn 8 klassen voor de lagere school en een zorgklas. De  leerlingen van het 1ste t/m het 4de leerjaar zijn er gehuisvest.  Nadat de nieuwe school in gebruik werd genomen in het voorjaar van 2011, startte eind 2011 de verbouwing  van de oude schoolgebouwen. De benedenverdieping werd geheel verbouwd en  herbestemd als directiebureau, secretariaat, leraarskamer, EHBO-lokaal en  kleedruimte bij de turnzaal. Op de bovenverdieping werden de 4 klassen  gerenoveerd en modern ingericht voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Alle  klassen van de lagere school beschikken over een smartboard. De L-vormige  structuur van het gebouw werd aangevuld met een mooie turnzaal en een refter met  keuken. In de herfstvakantie van 2012 konden we ook deze nieuwe gebouwen in  gebruik nemen. De gebouwen palend aan het klooster werden zo definitief verlaten. De inrichting van de turnzaal werd afgerond in de grote vakantie van 2013 zodat we nu beschikken over een  modern ingerichte turnzaal met heel wat klim- en klautertoestellen en hang- en slingermogelijkheden.  Begin 2015 werd de nieuwe speelplaats aangelegd en werd een afdak voor de leerlingen van de lagere school gebouwd. Aangezien een groot niveauverschil diende opgevangen te worden, werd er gewerkt met zittrappen en een verhoogd podium. Actieve zones en een rustige zone met groen wisselen elkaar af. Ook het speelbos naast de speelplaats is een grote meerwaarde voor de kinderen. Ze vertoeven er graag. Samen met mensen van de lokale gemeenschap kreeg ook ons schooltuintje vorm. Na de herfstvakantie van 2016 werd gestart met de aanleg van de toegangsweg naar de grote speelplaats.  De ingang van de school kreeg ook een nieuwe poort. Verder werd ook  een afdak voor de kleuters gebouwd. Een gedeelte van de kleuterspeelplaats werd hiervoor vernieuwd. In 2017 werd de speelwinkel gerealiseerd dankzij de ouderraad. De kinderen van de lagere school ontlenen er met veel plezier spelmateriaal tijdens de pauzes. Ondertussen werd de dringende nood aangevoeld voor meer ruimte in de kleuterschool. In het voorjaar van 2018 werd gestart met de bouw van een bijkomend gebouwtje voor de kleuterschool. In dit gebouwtje dat achter de zandbak ligt, zijn de twee middelste kleuterklassen gehuisvest. Er is ook een refter voor de kleuters.  Dit laatste bijkomend gebouwtje was nodig om het middaggebeuren voor alle kleuters goed te organiseren en aangenaam te laten verlopen. Nu kunnen we ook onze zorgwerking in de kleuterschool een lokaal geven en zijn alle kleuterklassen terug beneden gehuisvest. Dankzij onze schoolacties en de steun die we daarbij mogen ondervinden van ouders en grootouders konden we in de grote vakantie van 2019 een koelcel plaatsen zodat de boterhammen van de kinderen koel kunnen bewaard worden. Het grootste gedeelte van de bouwwerken op onze school is ondertussen voltooid. Toekomst De kinderen van de lagere school dromen verder nog van een klim- en klautertoestel om zich nog meer te kunnen uitleven in de pauzes. Hiervoor proberen we nog de nodige financiële middelen bij elkaar te krijgen. We hopen het project verder te voltooien door allerlei acties zoals onze  pannenkoekenverkoop en schooletentjes. Elkeen die ons project genegen is, kan een financieel steuntje geven op het  rekening-nummer van de school BE97 737 414113049. De kinderen van vandaag zijn de toekomst van morgen en daarom wil onze school zich maximaal inzetten voor alle kinderen die ons werden toevertrouwd. We willen onze leerlingen immers geven waar ze recht op hebben nl. kwaliteitsvol  onderwijs in degelijke gebouwen die voldoen aan de noden van deze tijd en een aangename buitenomgeving waar ze zich ten volle kunnen ontspannen tijdens de pauzes. Kortom, onze school wil een plek zijn waar elk kind zichzelf kan zijn en kan groeien.
fotoalbum planning opendeurmoment nieuwsbrief

TABORSCHOOL LOTENHULLE

HULLAERTSTRAAT 2

9880 LOTENHULLE  051/68 94 87

schoollotenhulle@taborscholen.be   

home contact onze school samen school maken aanmelding