home contact Kennismaking Aanmelding nuttige info

Bouwproject

BE97 737 414113049
Elke steun blijft welkom.
SAMEN BOUWEN WE AAN DE TOEKOMST
SAMEN BOUWEN WE AAN DE TOEKOMST
BE97 737 414113049
Elke steun blijft welkom.
Meer weten over de huidige en toekomstige bouwwerken op onze school? Onderstaand lees je er meer over.    Daarbij ook een korte historiek van de bouwwerken van de voorbije jaren. In het voorjaar van 2018 startten we met de bouw van een bijkomend gebouwtje voor de kleuterschool. In dit gebouwtje dat achter de zandbak staat, is er ruimte voor twee kleuterklassen en is er eveneens een refter voor de jongste kleuters.  Dit laatste bijkomend gebouwtje was nodig om het middaggebeuren voor alle kleuters goed georganiseerd en aangenaam te laten verlopen. Zo kunnen we ook onze zorgwerking in de kleuterschool een definitief lokaal geven en kunnen alle kleuterklassen terug beneden gehuisvest worden. Het grootste gedeelte van de bouwwerken op onze school is ondertussen voltooid. Ook de speelwinkel werd gerealiseerd in 2017 dankzij de ouderraad. De kinderen van de lagere school ontlenen er met veel plezier spelmateriaal tijdens de pauzes. Hieronder vind je de historiek van de bouwprojecten van de voorbije jaren.  Historiek van de bouwwerken op onze school In een eerste fase werd tussen 2007 en 2008 het sanitair voor de leerlingen van de  lagere school volledig vernieuwd.  Eind 2009 startte de bouw van de nieuwe school. Deze telt 6 kleuterklassen en een slaapklasje op de benedenverdieping evenals een polyvalente zaal voor de kleuters.  Op de bovenverdieping zijn 8 klassen voor de lagere school en een zorgklas. De  leerlingen van het 1ste t/m het 4de leerjaar zijn er gehuisvest.  Nadat de nieuwe school in gebruik werd genomen, startte eind 2011 de verbouwing  van de oude schoolgebouwen. De benedenverdieping werd geheel verbouwd en  herbestemd als directiebureau, secretariaat, leraarskamer, EHBO-lokaal en  kleedruimte bij de turnzaal. Op de bovenverdieping werden de 4 klassen gerenoveerd en modern ingericht voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Alle klassen van de lagere school beschikken over een smartboard. De L-vormige  structuur van het gebouw werd aangevuld met een mooie turnzaal en een refter met  keuken. In de herfstvakantie van 2012 konden we ook deze nieuwe gebouwen in  gebruik nemen. De gebouwen palend aan het klooster werden zo definitief verlaten. Eind 2012 diende de school een aanvraag in tot inrichting van de turnzaal. Deze fase  werd afgerond in de grote vakantie van 2013 zodat we nu beschikken over een mooie en modern ingerichte turnzaal die de leerlingen letterlijk doet zweven en  bewegen. Begin 2015 werd de nieuwe speelplaats aangelegd en werd een afdak voor de leerlingen van de lagere school gebouwd. Aangezien een groot niveauverschil diende opgevangen te worden, werd er gewerkt met zittrappen en een verhoogd podium. Actieve zones en een rustige zone met groen wisselen elkaar af. Ook het speelbos naast de speelplaats is een grote meerwaarde voor de kinderen. Ze vertoeven er graag. Na de herfstvakantie van 2016 werd gestart met de aanleg van de toegangsweg naar de grote speelplaats. De ingang van de school kreeg ook een nieuwe poort. Verder werd ook  een afdak voor de kleuters gebouwd. Een gedeelte van de kleuterspeelplaats werd hiervoor vernieuwd. Toekomst De kinderen van de lagere school dromen verder nog van een klim- en klautertoestel om zich nog meer te kunnen uitleven in de pauzes. In een allerlaatste fase dient ook de speelplaats voor de kleuters nog verder afgewerkt te worden. De voorbije, de huidige en nog uit te voeren bouwwerken leggen een enorm zware financiële last op de school.  We proberen en hopen het ganse project verder te voltooien door allerlei acties zoals onze  pannenkoekenverkoop en schooletentjes. Er zijn immers  nog veel financiële middelen nodig om alles te realiseren.  Elkeen die ons project genegen is, kan een financieel steuntje geven op het  rekening-nummer van de school BE97 737 414113049. De kinderen van vandaag zijn de toekomst van morgen en daarom wil onze school zich maximaal inzetten voor alle kinderen die ons werden toevertrouwd. We willen onze kinderen immers geven waar ze recht op hebben nl. kwaliteitsvol  onderwijs in degelijke gebouwen die voldoen aan de noden van deze tijd en een aangename buitenomgeving waar ze zich ten volle kunnen ontspannen tijdens de pauzes.
fotoalbum kalender opendeurmoment nieuwsbrief projecten
Momenteel zijn we begonnen met een bijkomend gebouw voor nog enkele kleuterklassen;

TABORSCHOOL LOTENHULLE

HULLAERTSTRAAT 2

9880 LOTENHULLE  051/68 94 87

schoollotenhulle@taborscholen.be